Открит обществен басейн към жилищна сграда, к.к. Слънчев бряг–Запад

Обект : Проектиране на открит обществен басейн към жилищна сграда за временно обитаване с ресторант и обслужващи функции Местонахождение : к.к. Слънчев бряг–Запад, УПИ II,кв.4201, общ.Несебър Възложител : “ФЮЧЪР ЛАЙН МАРКЕТИНГ”  ЕООД Изпълнител :  „СК КРЕОС” ООД,  гр.Бургас  

Copyright © 2018 Строителна компания КРЕОС – Пълно проектиране. Строителство до ключ. Дизайн..