Проектиране


spacer

spacer
Първият етап след като осъществите връзка с нас е идейното проектиране. Ще Ви бъдат изготвени няколко идейни решения на архитектурни и дизайнерски проекти в зависимост от Вашите виждания и желания. Одобрения от Вас вариант ще бъде разработен във фаза работен проект, като включва архитектура, конструкции и проекти по съответните инсталационни части – ВиК, Ел, ОВК и Вертикална планировка.

Нашият екип от динамични и отговорни специалисти осъществява връзка с клиентите в процеса на проектиране, с желанието да реализират идеите Ви в съответствие със съвременните норми и изисквания за проектиране на сгради и съоръжения.

Въз основа на работните проекти ще се изготви количествено-стойностна сметка на видовете строително – монтажни работи, така че да разполагате с всички технически параметри, количества и данни преди началото на строителния процес.

Разчитайки на своите специалисти и утвърдени контакти с други фирми и учреждения Строителна Компания КРЕОС може да поеме административни действия по получаване на необходимите разрешителни и документи за проектиране и строителство съгласно българското законодателство.

Copyright © 2019 Строителна компания КРЕОС – Пълно проектиране. Строителство до ключ. Дизайн..